Muut ohjauspalvelut

Lounatar tarjoaa sekä pedagogista- että taiteellista ohjausta ryhmille ja yksilöille. Taiteellisen ohjaamisen tavoitteena on saada lopputulokseksi taiteellisesti mahdollisimman korkeatasoinen tuotos. Pedagogisessa ohjauksessa tavoitteena on hyvinvointi, itseluottamuksen ja itsetuntemuksen kasvu (kasvatukselliset tavoitteet).

Lounattaren toiminnan avainsanana on kohtaaminen. Niinpä ryhmänohjaustilanteissakin ryhmän jäsenet kohdataan aina myös yksilöinä ja esimerkiksi esiintymisjännitystä työstettäessä aloitetaan aina tutustumisella ja keskustelulla.

Huomaathan, että esimerkit hintoineen ovat pelkkiä arvioita.

Esimerkkipaketti 1: 

 

Yksilöohjaustunnit

 

Yksilönohjaustunnit räätälöidään aina tarpeen mukaan. Mikäli kaipaat apua esimerkiksi esiintymisjännitykseen, kannattaa meidän tavata muutamia kertoja. Toisaalta esimerkiksi yksittäisen esityksen valmisteluun tai vaikka rentoutuksiin yksikin kerta voi riittää. Yksilönohjaustuntien räätälöinti tapahtuu joko sähköpostitse keskustelemalla tai kartoitustapaamisella, jos tapaamisia on useampi.

30€/tunti

Esimerkkipaketti 2: 

 

Pienryhmäohjaus

 

Olette muodostaneet pienryhmän tai tiimin, jolla on jokin tavoite tai päämäärä. Keinot päämäärän saavuttamiseksi puuttuvat tai jokin ryhmänne dynamiikassa mättää. Työpajassa ongelma tai kehittämistarve tunnistetaan, tunnustetaan ja sille etsitään ratkaisuja.  Pienryhmäohjaukseen voi riittää yksikin tapaaminen (ja sitä edeltävä tilannekartoitus sähköpostitse), mutta tulokset ovat syvempiä useammalla tapaamiskerralla.

30€/tunti, noin 4 tunnin työpaja.

Esimerkkipaketti 3: 

 

Kerhon ohjaus

Runonlausuntakerho etsii ohjaajaa vetämään tiistaikerhoa, jonka lopputuotoksena syntyy runoesitys. Kerho kestää elokuusta joulukuuhun, kaksi tuntia joka toinen tiistai. Tapaamisia on 11 ja kerhon aikana pureudutaan runoihin viikoittain vaihtuvien teemojen kautta. Runoja lausutaan ja niistä keskustellaan. 

yhteensä 900€, 

eli jos osallistujia on 15, niin 60€/osallistuja

esim. 4. retriitit ja viikonloppuleirit

Lounatar järjestää myös erilaisia leirejä ja retriittejä itsenäisesti ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Leireillä voi olla oppimis (edu)sisältöjä, tai niiden tavoitteet voivat liittyä nonformaaliin oppimiseen ja ihmisenä kasvamiseen. Jos leirillä on oppimissisältöjä, ne tehdään yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Kunkin leirin hinta ja rahoituskuviot ratkaistaan erikseen, mutta esimerkiksi omarahoitteisen viikonloppuret-riitin järjestäminen luonnon keskellä 15 hengelle, ohjelmineen ja ruokailuineen maksaa noin

yhteensä noin 2300-3000€, eli

150-200€/osallistuja.